Let op: Bij 'Inloggen' ziet u de optie eHerkenning. Dit inlogmiddel is voorlopig alleen beschikbaar voor pilotdeelnemers. Meer weten?

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de registratie van het IP-adres.

(Laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021)

Algemeen:

1. Wat is een IP-adres?
2. Waarom moet ik mijn IP-adres registreren?
3. Tot wanneer kan ik mijn IP-adres registreren?
4. Wat gebeurt er als ik mijn IP-adres op 1 november niet geregistreerd heb?
5. Klopt het dat ik alleen bij mijn systeemcertificaat het IP-adres hoef te registreren? 

IP-adres achterhalen:

6. Hoe kan ik mijn IP-adres achterhalen als het systeemcertificaat op mijn eigen server is geïnstalleerd?
7. Hoe weet ik of ik gebruik maak een vast IP-adres?
8. Onze organisatie maakt gebruik van een VPN-verbinding/server, wat is hiervan het gevolg?
9. Onze organisatie maakt gebruik van tooling die ervoor zorgt dat mijn IP-adres niet zichtbaar is voor derden. Wat nu?
10. Hoe kan ik het juiste IP-adres achterhalen als onze organisatie gebruik maakt van DHCP?

IP-adres registreren:

11. Hoe kan ik mijn IP-adres registreren?
12. Waarom wordt het IP-adres geweigerd dat ik wil registreren?
13. Ondersteunt VECOZO het gebruik van IPv6?
14. Bij onze software wordt gebruik gemaakt van een reeks IP-adressen, is dit een probleem?
15. Moet ik de IP-adressen van alle computers registreren waarop het systeemcertificaat geïnstalleerd staat?
16. Ons systeemcertificaat is geïnstalleerd op een computer die op meerdere locaties gebruikt wordt. Hoe ga ik hiermee om?
17. Onze organisatie maakt gebruik van een cloud-oplossing bij het aanroepen van VECOZO-diensten met het systeemcertificaat, hoe ga ik om met de dynamische IP-adressen die de cloud-leverancier hanteert?
18. Ik heb een reminder ontvangen van VECOZO, maar heb mijn IP-adres of Softwarepartij al geregistreerd. Is de registratie wel gelukt?
19. Ik maak gebruik van Microsoft Dynamics 365 (online), wat moet ik nu doen? 

Controle op IP-adressen per 1 november:

20. Ik kan geen verbinding krijgen met VECOZO en ik heb een notificatie ontvangen dat er sprake is van een niet geregistreerd IP-adres, wat nu?
21. Welke foutmelding ontvang ik als ik de VECOZO-diensten aanroep met een niet geregistreerd IP-adres?
22. Kan mijn IP-adres wijzigen en wat moet ik doen als het wijzigt?

Ik maak gebruik van een softwarepartij:

23. Ik maak gebruik van een softwareleverancier. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?
24. Onze organisatie maakt gebruik van E-Zorg, wat moet ik registreren?
25. Ik maak gebruik van een online softwarepakket met gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?
26. Ik maak gebruik van een online softwarepakket zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?
27. Mijn softwarepartij staat niet in het registratiescherm van VECOZO en ik kan deze daarom niet selecteren. Hoe kan dit? 
28. Mijn softwarepartij geeft aan dat ik zelf niets bij VECOZO moet registreren, maar ik ontvang wel een herinnering. Is mijn registratie in orde?

Ik ben een softwarepartij:

29. Ik bied een online softwarepakket aan zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Hoe maak ik het mijn klanten zo gemakkelijk mogelijk?
30. Ik bied een online softwarepakket aan zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Hoe registreer ik mijn IP-adressen bij VECOZO?
31. Ik bied een online softwarepakket aan met gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat moet ik doen? 

Algemeen

1. Wat is een IP-adres?

Elke computer die is aangesloten op het internet heeft een uniek nummer: het IP-adres. Aan de hand van het IP-adres herkennen computers elkaar en kunnen ze vervolgens communiceren. U kunt het zien als een soort telefoonnummer voor computers.

2. Waarom moet ik mijn IP-adres registreren?

VECOZO staat voor veilige communicatie in de zorg. We werken doorlopend aan de verbetering van onze informatiebeveiliging. Met de registratie van IP-adressen willen wij de veiligheid van de systeemcertificaten verder verhogen. Vallen uw inloggegevens, inclusief systeemcertificaat, in verkeerde handen? Dan verkleinen we hiermee de kans dat kwaadwillenden onder uw naam oneigenlijk gebruik kunnen maken van onze diensten.

3. Tot wanneer kan ik mijn IP-adres registreren?

Van 17 juni tot 1 november 2021 hebt u de mogelijkheid uw IP-adres te registreren. Op 1 november 2021 starten wij met de controles op IP-adressen.

4. Wat gebeurt er als ik mijn IP-adres op 1 november niet geregistreerd heb?

Vanaf 1 november voeren wij een controle uit op het IP-adres waarmee gebruik wordt gemaakt van het systeemcertificaat. Als u gebruik maakt van het systeemcertificaat op een computer waarvan het IP-adres niet geregistreerd staat, zal de toegang tot de VECOZO-diensten geweigerd worden.

5. Klopt het dat ik alleen bij mijn systeemcertificaat het IP-adres hoef te registreren? 

Ja, de registratie van IP-adressen geldt alleen bij systeemcertificaten. Voor persoonlijke certificaten vindt op dit moment een pilot plaats waarbij aanvullend wordt ingelogd met gebruik van een authenticatie-app. Meer informatie over deze pilot vindt u hier.

IP-adres achterhalen

6. Hoe kan ik mijn IP-adres achterhalen als het systeemcertificaat op mijn eigen server is geïnstalleerd?

Maakt u gebruik van een (online) softwarepakket? Informeer eerst bij uw softwarepartij.
Om het IP-adres te achterhalen waarmee u de diensten van VECOZO benadert, gaat u naar:

https://whatismyipaddress.com/

Het resultaat is dan zowel het publieke IPv6 als het publieke IPv4 IP-adres. Het publieke IPv4 IP-adres moet u bij VECOZO registreren.

Let op:

 • Het juiste IP-adres wordt alleen getoond als u de zoekactie uitzet vanuit hetzelfde device c.q. netwerk als waarop uw systeemcertificaat is geïnstalleerd.
 • Dit is alleen van toepassing als u geen gebruik maakt van een online softwarepakket van een externe softwarepartij. Maakt u gebruik van een online softwarepakket? Kijk dan in de rubriek 'Ik maak gebruik van een softwarepartij'.
7. Hoe weet ik of ik gebruik maak een vast IP-adres?

Wij adviseren u om een vast IP-adres te hanteren. Om zeker te weten of u gebruik maakt van een vast IP-adres kunt u contact opnemen met uw internetprovider. Zij kunnen u vertellen welke IP-adres(sen) en/of reeksen IP-adressen van toepassing zijn en of het mogelijk is een vast IP-adres aan te vragen. 

Let op:

 • U moet het publieke IP-adres(sen) of reeksen IP-adressen bij VECOZO registreren.
 • Dit is alleen van toepassing als u geen gebruik maakt van een online softwarepakket van een externe softwarepartij. Maakt u gebruik van een online softwarepakket? Kijk dan bij vraag 25 en 26.
8. Onze organisatie maakt gebruik van een VPN-verbinding/server, wat is hiervan het gevolg?

Maakt u gebruik van een (online) softwarepakket? Informeer eerst bij uw softwarepartij.
Om het IP-adres te achterhalen waarmee u de diensten van VECOZO benadert, gaat u naar:

https://whatismyipaddress.com/

Het resultaat is dan zowel het publieke IPv6 als het publieke IPv4 IP-adres. Het publieke IPv4 IP-adres moet u bij VECOZO registreren.

Vermoedt u dat sprake is van een reeks IP-adressen? Achterhaal deze dan bij uw VPN-provider.

9. Onze organisatie maakt gebruik van tooling die ervoor zorgt dat mijn IP-adres niet zichtbaar is voor derden. Wat nu?

Een voorbeeld van een dergelijke tooling is Kamo. U kunt in deze tooling VECOZO als uitzondering aangegeven.

10. Hoe kan ik het juiste IP-adres achterhalen als onze organisatie gebruik maakt van DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wordt gebruikt om automatisch IP-adressen toe te kennen aan ‘hosts’ (werkplekken, printers, servers en andere devices) in een lokaal netwerk. Dit is niet het IP-adres waarmee verbinding wordt gemaakt met onze VECOZO-diensten, maar een intern (privaat) netwerk IP-adres. Het IP-adres waarmee verbinding wordt gemaakt met VECOZO is het publieke IP-adres. Veel Internet Service Providers (ISPs) passen ook DHCP toe om publieke IP-adressen toe te kennen aan de internetrouters van hun abonnees (onze klanten). Het IP-adres wat wordt toegekend is afhankelijk van de DHCP-instellingen bij de ISP. Afhankelijk van de configuratie kan dit IP-adres een dynamisch of statisch karakter hebben. Een IP-adres met een statisch karakter (lange periode hetzelfde IP-adres) heeft de voorkeur voor het registreren van het IP-adres bij VECOZO. Indien uw IP-adres een dynamisch karakter heeft (vaak veranderd) neem dan contact op met uw ISP. 

Meer informatie over hoe u uw publieke IP-adres kunt achterhalen, vindt u in het antwoord bij vraag 6.

IP-adres registreren

11. Hoe kan ik mijn IP-adres registreren?

De contactpersoon van de onderneming kan het IP-adres bij VECOZO als volgt registreren:

 • Ga naar www.vecozo.nl en klik op Inloggen.
 • Log in met uw geldige persoonlijke certificaat en klik op uw naam/gebruikersnummer.
 • Klik op Mijn gegevens en vervolgens op Algemene instellingen.
 • Klik in het scherm met gebruikersgegevens op de knop IP-adressen.
 • Klik in de overzichtspagina op het systeemcertificaat waarvan u het IP-adres wilt registreren.
 • Registreer in het scherm het IP-adres of reeksen IP-adressen per systeemcertificaat.

Bekijk ook onze instructie of instructievideo (opent in een nieuw venster).

Let op: Om in te loggen hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig. Is uw certificaat verlopen? Installeer deze dan opnieuw met behulp van de instructie

12. Waarom wordt het IP-adres geweigerd dat ik wil registreren?

VECOZO vraagt u een publiek IP-adres te registeren en niet het privaat IP-adres. U herkent een privaat IP-adres aan de getallen. Een privaat IP-adres valt namelijk binnen een van de volgende reeksen:

 • 10.0.0.0 – 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Een IP-adres vallend in een van voorgaande reeksen wordt bij het registreren niet geaccepteerd.

13. Ondersteunt VECOZO het gebruik van IPv6?

Nee, er kunnen alleen IPv4 IP-adressen geregistreerd worden.

14. Bij onze software wordt gebruik gemaakt van een reeks IP-adressen, is dit een probleem?

Nee, u kunt ook een of meerdere reeksen IP-adressen doorgeven.

15. Moet ik de IP-adressen van alle computers registreren waarop het systeemcertificaat geïnstalleerd staat?

Nee, dit geldt alleen als deze computers via verschillende netwerken met het internet zijn verbonden. Bijvoorbeeld het netwerk op de werklocatie en het netwerk thuis. In dat geval moeten de publieke IP-adressen van beide netwerken worden geregistreerd. 

16. Ons systeemcertificaat is geïnstalleerd op een computer die op meerdere locaties gebruikt wordt. Hoe ga ik hiermee om?

Wanneer het systeemcertificaat is geïnstalleerd op een computer die op meerdere locaties gebruikt wordt (bijvoorbeeld een laptop), moet u het publieke IP-adres van die betreffende locatie(s) registreren. Voorbeeld: het systeemcertificaat is geïnstalleerd op een laptop. U werkt op kantoor en thuis. Dan moet u de IP-adressen van beide locaties, kantoor en thuis, registreren.

17. Onze organisatie maakt gebruik van een cloud-oplossing bij het aanroepen van VECOZO-diensten met het systeemcertificaat, hoe ga ik om met de dynamische IP-adressen die de cloud-leverancier hanteert?

Wij adviseren u een vast IP-adres aan te vragen bij uw cloud-leverancier.

18. Ik heb een reminder ontvangen van VECOZO, maar heb mijn IP-adres of Softwarepartij al geregistreerd. Is de registratie wel gelukt?

Wanneer u een herinnering hebt ontvangen maar de registratie reeds gedaan hebt, dan hebben uw actie en onze mailing elkaar gekruist. U kunt er vanuit gaan dat u verder geen herinneringen meer ontvangt.

19. Ik maak gebruik van Microsoft Dynamics 365 (online), wat moet ik nu doen? 

Maakt u gebruik van Microsoft Dynamics 365 en heeft u hier een module in gebouwd die verbinding maakt met de webservices van VECOZO, dan kunt u de IP-adressen niet registreren. Microsoft Dynamics 365 maakt gebruik van dynamische IP-adressen die bestaan uit zeer grote IP-reeksen. 

Om toch met een statisch IP-adres verbinding te maken met VECOZO vanuit Dynamics 365, kunt u een zogeheten intermediate service ontwikkelen die als webservice proxy functioneert. Enkele klanten van ons zijn u hier al succesvol in voorgegaan. 

Neem contact op met uw IT-dienstverlener om uw verbinding met VECOZO aan te passen. Let op dat bij het toevoegen van deze extra componenten geen nieuwe security risico's ontstaan.

Controle op IP-adressen per 1 november

20. Ik kan geen verbinding krijgen met VECOZO en ik heb een notificatie ontvangen dat er sprake is van een niet geregistreerd IP-adres, wat nu?

Uw contactpersoon kan ieder moment van de dag inloggen. De contactpersoon kan vervolgens via de procedure omschreven in vraag 11 het juiste IP-adres registreren. De wijziging wordt direct verwerkt. U kunt in dat geval weer gebruik maken van de VECOZO-diensten. Als het IP-adres niet direct te achterhalen is (zie de rubriek ‘Ik maak gebruik van een softwarepartij’) dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling Support en om uitstel vragen.

21. Welke foutmelding ontvang ik als ik de VECOZO-diensten aanroep met een niet geregistreerd IP-adres?

U ontvangt foutmelding 403. Dit betekent dat u onze diensten hebt proberen aan te roepen met een niet geregistreerd IP-adres. Uw contactpersoon ontvangt hiervan een notificatie per e-mail.

22. Kan mijn IP-adres wijzigen en wat moet ik doen als het wijzigt?

Er zijn verschillende situaties waarbij uw IP-adres mogelijk wijzigt. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Ik ben verhuisd.
 • Ik wissel van provider of mijn provider wijzigt het IP-adres.
 • Ik werk (tijdelijk) vanuit een andere werklocatie/ander adres.
 • Ik werk tijdelijk via een wifi hotspot.

Wanneer u te maken krijgt met een van de bovenstaande situaties, moet u het nieuwe (tijdelijke) IP-adres registreren bij VECOZO voordat u weer gebruik kunt maken van de VECOZO-diensten.

Ik maak gebruik van een softwarepartij

23. Ik maak gebruik van een softwareleverancier. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?

De software en het systeemcertificaat draaien in productie bij uzelf als zorgaanbieder. In dit geval registreert de contactpersoon van de zorgaanbieder de IP-adressen.

24. Onze organisatie maakt gebruik van E-Zorg, wat moet ik registreren?

Als u gebruik maakt van een extern online softwarepakket (zoals een ZIS of HIS) geldt het volgende:

 • U heeft hiervoor een toestemmingsverklaring ingeregeld: zie veel gestelde vraag 25;
 • Uw systeemcertificaat is geïnstalleerd bij uw softwarepartij en u benadert de software online: zie veel gestelde vraag 26.

Maakt u gebruik van een volledig lokaal geïnstalleerd softwarepakket en maakt u via E-Zorg gebruik van het internet?
Registreer dan de door E-Zorg gecommuniceerde reeks publieke IPv4 IP-adressen. Meer informatie.

25. Ik maak gebruik van een online softwarepakket met gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?

U bent niet in het bezit van een actief systeemcertificaat en heeft per dienst een toestemmingsverklaring afgegeven aan uw softwarepartij. In dat geval registreert de contactpersoon van uw softwarepartij de IP-adressen. U hoeft als zorgaanbieder geen actie te ondernemen.

26. Ik maak gebruik van een online softwarepakket zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat is hiervan het gevolg voor het registreren van de IP-adressen?

Uw systeemcertificaat is geïnstalleerd bij uw softwarepartij en u benadert de software online. In dit geval kunt u op onze website in het registratiescherm uw softwarepartij selecteren. De door uw softwarepartij geregistreerde IP-adressen worden dan automatisch aan uw systeemcertificaat gekoppeld. De contactpersoon van de onderneming kan de softwarepartij als volgt registreren: 

 • Ga naar www.vecozo.nl en klik op Inloggen.
 • Log in met uw persoonlijke certificaat en klik op uw naam/gebruikersnummer.
 • Klik op Mijn gegevens en vervolgens op Algemene instellingen.
 • Klik in het scherm met gebruikersgegevens op de knop IP-adressen en vervolgens op Selecteer uw softwarepartij.
 • Hier kunt u één of meerdere softwarepartijen selecteren door het vink-boxje aan te klikken. 

Staat uw softwareleverancier er nog niet tussen? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.
Let op: heeft u als zorgaanbieder een toestemmingsverklaring ingeregeld voor de softwarepartij? Dan hoeft u als zorgaanbieder geen actie te ondernemen. Wanneer de softwarepartij de IP-adressen heeft geregistreerd, is dit automatisch geregeld voor u als zorgaanbieder. 

27. Mijn softwarepartij staat niet in het registratiescherm van VECOZO en ik kan deze daarom niet selecteren. Hoe kan dit? 

Als uw softwarepartij niet in het registratiescherm zichtbaar is, heeft deze nog geen IP-adres geregistreerd bij VECOZO. Neem in dat geval contact op met uw softwarepartij om hen hierop te attenderen en na te gaan of u wellicht andere stappen dient te ondernemen.

28. Mijn softwarepartij geeft aan dat ik zelf niets bij VECOZO moet registreren, maar ik ontvang wel een herinnering. Is de registratie van mijn IP-adres in orde?

Wanneer u een toestemmingsverklaring hebt ingeregeld voor uw softwarepartij, hoeft u zelf niets te registreren bij VECOZO. Uw softwarepartij registreert de IP-adressen bij VECOZO, waarna deze automatisch bij u overgenomen worden.

Ik ben een softwarepartij

29. Ik bied een online softwarepakket aan zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Hoe maak ik het mijn klanten zo gemakkelijk mogelijk?

Op onze website is er functionaliteit beschikbaar die voorkomt dat uw klanten uw IP-adressen moeten registreren. In plaats daarvan hoeven zij alleen de naam van uw organisatie te selecteren. De IP-adressen die u heeft geregistreerd worden vervolgens automatisch gekoppeld aan het systeemcertificaat van uw klant. Wilt u van deze functionaliteit gebruik maken? Vul het aanvraagformulier in voor een persoonlijk certificaat t.b.v. IP-registratie en mail dit naar softwarehelpdesk@vecozo.nl.

30. Ik bied een online softwarepakket aan zonder gebruik van toestemmingsverklaringen. Hoe registreer ik mijn IP-adressen bij VECOZO?

Hebt u het aanvraagformulier voor een persoonlijk certificaat ingediend (zie vraag 29) en de certificaatgegevens ontvangen?

Dan kunt u vervolgens als contactpersoon voor uw klanten IP-adressen registreren bij VECOZO:

 • Ga naar www.vecozo.nl en installeer uw nieuwe persoonlijke certificaat.
 • Log na de installatie van uw persoonlijke certificaat in en klik op uw naam/gebruikersnummer.
 • Klik op Mijn gegevens en vervolgens op Algemene instellingen.
 • Klik in het scherm met gebruikersgegevens op de knop IP-adressen.
 • Klik hier op de knop Instellen IP-adressen voor klanten.
 • Klik daarna op de knop Instellen IP-adressen.
 • Registreer in het scherm de IP-adres(sen) voor uw organisatie.

Bekijk ook onze instructie of instructievideo (opent in een nieuw venster).

31. Ik bied een online softwarepakket aan met gebruik van toestemmingsverklaringen. Wat moet ik doen? 

U bent in het bezit van een actief systeemcertificaat en heeft per dienst toestemmingsverklaringen ontvangen van uw klanten. In dat geval registreert uw contactpersoon de IP-adressen behorend bij het systeemcertificaat van uw organisatie. Uw klanten hoeven geen actie te ondernemen.