Wie zijn wij

Wij willen opdrachtgevers en zorgaanbieders veilig en efficiënt laten samenwerken, snel, eenvoudig en op elk moment. Daarvoor maken wij ons sterk met een gezonde ambitie, hoog kwaliteitsbesef en fundamentele nieuwsgierigheid.

Het daadkrachtige verhaal van VECOZO

Het is eind 2001

Een tandarts declareert per post de kosten voor de wortelkanaalbehandeling van mevrouw De Vries bij zijn zorgverzekeraar. Een arts vraagt voor de heer Molenschot via e-mail een machtiging aan voor een ooglidcorrectie. Een fysiotherapeut maakt contractafspraken met zijn zorgverzekeraar. Veel papierwerk dat nogal wat vragen oproept, uitzoektijd vraagt van medewerkers bij zorgverzekeraars en zorgaanbieders. En dat vaak leidt tot correcties in declaraties en machtigingen. Dat moet toch makkelijker kunnen?

Begin 2002

Zorgverzekeraars CZ, OZ en VGZ slaan de handen ineen om de administratieve lasten drastisch te verlichten en zo de kosten fors te verlagen. Niet alleen voor zichzelf, maar (juist) ook voor de tienduizenden zorgaanbieders in Nederland. Ze richten VECOZO op. Een veilig en betrouwbaar portaal voor digitale berichtenuitwisseling in de zorg. Bedoeld voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en andere ketenpartijen.

Vijftien jaar later

VECOZO is uitgegroeid tot hét landelijke knooppunt voor veilige digitale communicatie in de zorg. Sterker nog: wij zijn van en voor de zorg. Wij regelen het administratieve berichtenverkeer tussen alle zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en meer dan 44.000 zorgaanbieders. Van de tandarts om de hoek tot een specialistisch ziekenhuis. Voor zorgaanbieders is onze dienstverlening kosteloos.

Met hart en ziel

Onze reden van bestaan is sinds 2002 onveranderd: kostenbeheersing in de zorg door administratieve lastenverlichting. Tweehonderd medewerkers zetten zich daarvoor in met hart en ziel. Veilig, want wij stellen voortdurend alles in het werk om privacygevoelige informatie zo goed mogelijk te beschermen. Efficiënt, want zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn minder tijd kwijt aan declaraties en machtigingen. Kortom: minder administratie, meer eenduidigheid en minder kosten.

Kennis- en sparringpartner

Door onze positie als knooppunt in digitaal berichtenverkeer zijn wij een kennis- en sparringpartner. Wil een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente een administratief proces met zorgaanbieders digitaliseren, dan moeten ze bij VECOZO zijn. Wij hebben de techniek, de kennis en de mensen. Wij zoeken onze ketenpartners zelf op en gaan met ze in gesprek over wat er anders kan. Want zeg je digitale administratieve berichtenuitwisseling in de zorg, dan zeg je VECOZO.