WebTrust-garantiezegel 2018

vecozo 04.jpg

VECOZO heeft voor 2018 het WebTrust-garantiezegel ontvangen.

Het WebTrust-garantiezegel voor certificeringsinstanties (CA) symboliseert aan potentiële vertrouwende partijen dat een gekwalificeerde beoefenaar de bedrijfspraktijken en -controles van de CA heeft geëvalueerd om te bepalen of ze in overeenstemming zijn met de AICPA / CICA WebTrust voor certificeringsautoriteitsprincipes en -criteria. Een goedkeurende verklaring geeft aan dat dergelijke principes worden gevolgd in overeenstemming met de WebTrust voor certificeringsautoriteit Criteria. Deze principes en criteria weerspiegelen fundamentele normen voor het opzetten en de lopende werking van een organisatie of functie van een certificeringsautoriteit.

Rapport

Terug naar overzicht