Nieuw resultaat Wlz Raadpleegfunctie

VECOZO_apotheek_0797.jpg

Via de dienst Wlz raadpleegfunctie kan een zorgaanbieder nagaan of een cliënt beschikt over een Wlz-indicatie, met in voorkomende gevallen verblijf in een instelling met behandeling. Zorgkantoren stellen deze informatie beschikbaar via de dienst Wlz raadpleegfunctie. Dit stelt de zorgaanbieder in staat om tijdig te verifiëren of de cliënt gebruik kan maken van zorglevering op basis van de Wlz en of de levering van de gevraagde zorg in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Wlz.

Afhankelijk van de autorisatie wordt teruggekoppeld: 

  • Geen Wlz indicatie op peildatum: de persoon komt niet of niet met een indicatie voor (op deze peildatum); 
  • Wel Wlz indicatie op peildatum: er is sprake van een Wlz-indicatie (op deze peildatum); 
  • Wel Wlz indicatie met verblijf en behandeling op peildatum: er is sprake van een Wlz-indicatie met verblijf en behandeling (op deze peildatum). 

 Voor leveranciers hulpmiddelen (AGB zorgsoort 76) komt per dinsdag 4 januari 2022 een aanvullend antwoord beschikbaar, namelijk: “Wel Wlz indicatie met verblijf en zonder behandeling op peildatum: er is sprake van een Wlz-indicatie met verblijf zonder behandeling (op deze peildatum).” 

 Maakt u als leverancier hulpmiddelen gebruik van een softwarepakket? Vraag bij uw softwarepartij na of deze nieuwe functionaliteit wordt ondersteund per dinsdag 4 januari 2022.

Terug naar overzicht