Releases

VECOZO kent onderhoudsmomenten voor de diensten. De onderstaande kalender geeft weer op welke moment wij geplande wijzigingen doorvoeren in onze diensten.

Algemeen

Het Zorginkoopportaal kent afwijkende onderhoudsmomenten. Indien van toepassing voor u, bent u hierover apart geinformeerd.

Acceptatie omgeving

Zie voor de geplande datums, 'Geplande releases' op deze pagina.

Test omgeving

Elke dinsdag vindt er functioneel onderhoud plaats.

Productie omgeving

Zie hiervoor de kalender op onze productie omgeving.

Let op: Gedurende onderhoudsmomenten tijdens kantooruren zijn onze diensten gewoon beschikbaar. Onderhoud na kantooruren kan wél leiden tot onderbrekingen in onze dienstverlening.

Geplande releases

Uitgevoerde releases